preus-i-horaris

HORARI D´ESTIU

Dilluns a Dimarts de 17:00 a 20:30 h

1 hora 5–  Complet 7€

Dilluns a Dijous d’17:00 a 20:30 hs
1 hora 5–  Complet 7€

Divendres d’17:00 a 21:00hs
1 hora 6–  Complet 8

Dissabtes · Diumenges 

Demà d’11:00 a 14:00 h
1 hora 6–  Complet7

Dissabtes · Diumenges · Festius

Tarda d’17:00 a 21:00 h
1 hora 6–  Complet 8